Informare privind prelucrarea și protecția datelor cu caracter personal în scopul furnizării serviciului de Internet și Mobile Banking al Băncii Transilvania S.A („Politica de confidențialitate NeoBT”)
Pentru versiunea în format printabil a prezentei Politici de confidențialitate NeoBT, intraţi aici.
Versiune aplicabilă începând cu data de 16.11.2022
Prevederi generale
Banca Transilvania SA – Θ (denumită în continuare “BT”) pune la dispoziția clienților săi serviciul de Internet și Mobile Banking – NeoBT (denumit în continuare “ NeoBT”).

Vă informăm prin prezenta, ce date cu caracter personal urmează să folosim pentru identificarea/autentificarea utilizatorilor, (verificarea identității), pentru securitatea acestui serviciu în scopul prevenirii fraudelor, precum și în contextul utilizării funcționalităților NeoBT, pentru ce și în ce temei utilizăm aceste date, cui le dezvăluim, pentru cât timp le păstrăm, cum le protejăm si ce drepturi au persoanele vizate. 

Această politică se completează cu prevederile Notei de informare generale privind prelucrarea și protecția datelor cu caracter personal aparținând Clienților BT care este parte integrantă a Politicii de confidențialitate BT.

Politica de confidențialitate NeoBT poate fi revizuită de BT la anumite intervale de timp. Utilizatorii vor fi anunțați dacă apar astfel de modificări prin intermediul mesageriei securizate a NeoBT.
1. Ce date colectăm pentru identificarea/autentificarea utilizatorilor NeoBT

Pentru a putea folosi serviciul BT de Internet/Mobile  Banking pe care l-aţi contractat este necesar să vă verificăm identitatea, respectiv să vă identificăm ca utilizator autorizat să folosiţi acest serviciu. Această identificare se realizează în baza id-ului de logare în NeoBT (denumit în continuare „user ID”) şi/sau a unei parole. Parola necesară pentru prima logare este cea trimisă prin SMS la numărul de telefon pe care l-aţi declarat băncii pentru derularea relaţiei de afaceri cu aceasta.  La acest număr de telefon veţi primi şi parole unice (SMS-one time password), la fiecare logare, precum şi pentru fiecare tranzacţie pe care o ordonaţi către conturi care aparţin altor persoane sau pentru diferite tranzacţii legate de produsele dumneavoastră.

Ȋn cazul în care utilizaţi versiunea mobile NeoBT şi folosiţi pentru logare date biometrice ale telefonului pe care aveţi descărcată aplicaţia (ex.amprenta, face-ID)  vă aducem la cunoştinţă că BT nu are acces la aceste informaţii, ci ele sunt stocate în echipamentul pe care îl utilizaţi. Ȋn această situaţie, BT obţine doar informaţia conform căreia  metoda de autentificare a fost validată de telefonul dumneavoastră.

2. Ce date colectăm pentru a asigura securitatea NeoBT


Pentru a vă putea proteja tranzacțiile derulate prin NeoBT și informațiile din cadrul acestei platforme, vom colecta și utiliza identificatorul terminalelor pe care aveți instalată aplicația mobile NeoBT (device ID) și tipul sistemului de operare al acestuia - numai dacă utilizaţi versiunea mobilă - precum și adresa/adresele de IP cu care vă conectați la NeoBT. Aceste date ne sunt necesare pentru a proteja informațiile din NeoBT și, refuzul de ne permite accesul la acestea, va însemna că nu veți putea utiliza serviciul de Internet/Mobile Banking al BT.

Veți avea posibilitatea (opțional) să încărcați în NeoBT și o poză de profil, imaginea dumneavoastră urmând a fi folosită în acest caz ca informatie ce sporește protecția datelor dumneavoastră în NeoBT.

3. Ce date prelucrăm în contextul utilizării NeoBT

Pentru a vă presta serviciul de Internet sau Internet și Mobile Banking pe care le-ați contractat de la BT și pentru că avem interesul legitim de a transmite utilizatorilor mesaje în legătură cu NeoBT utilizăm:


Când veți utiliza diferitele funcționalități ale NeoBT vom prelucra date referitoare la: conturile bancare (ale dumneavoastră și ale beneficiarilor plăților), cardurile ataşate conturilor pe care le aveți deschise la BT, tranzacțiile ordonate prin conturi, precum și informații de natura datelor cu caracter personal ale dumneavoastră și/sau ale altor persoane (cum ar fi beneficiarii plăților, persoane ale căror asemenea date le veți introduce în câmpurile prin care puteți efectua plăți specifice, de ex. încărcarea cartelelor prepay, plata de roviniete, de utilități), introduse în câmpurile aferente explicațiilor tranzacțiilor, în cele utilizate pentru a defini beneficiari predefiniți, în mesajele transmise prin intermediul mesageriei securizate sau a chat-ului NeoBT.

Dacă folosiți funcționalitatea de open banking, BT va avea acces inclusiv la următoarele informații care sunt, după caz, date cu caracter personal ale dumneavoastră sau ale altor persoane către / de la care ați transferat / ați primit sume prin conturile de la instituțiile financiare unde sunt vă sunt deschise conturile pe care le integrați în Neo BT: soldul conturilor non-BT selectate, codurile IBAN aferente acestor conturi, lista istoricului de tranzacții din conturile de plăti deschise selectate, inclusiv a următoarelor detalii: data tranzacției, suma tranzacției, detaliere tranzacție (detalii tranzacție și cod de autorizare a tranzacției, persoana de la care s-au încasat sume în contul respectiv sau, după caz persoana către care s-au transferat sume din respectivul cont).

Vom folosi inbox-ul mesageriei securizate și pentru a vă transmite diverse mesaje de natură informativă în legatură cu BT și/sau cu produsele și serviciile băncii (ex. mesaje despre modificarea CGA, a Politicilor de confidențialitate, despre programul unităților bancare sau eventuale nefuncționări ale unor sisteme ale băncii, zile lucrătoare nebancare etc) sau, dacă v-ați exprimat acordul în acest sens pe formularul dedicat, inclusiv mesaje având caracter publicitar. Daca veți formula diverse cereri în NeoBT, cum ar fi cereri de emitere a unui card sau instrument de debit, sau daca veti contracta anumite servicii ale BT disponibile din NeoBT (ex. SMS Alert, depozite, Mobile Banking, retrageri fara card etc) vom folosi numarul de telefon pe care il aveti deja declarat in evidentele bancii, pentru a va transmite cand serviciile au fost activate sau, dupa caz, cand produsele pot fi preluate din unitatea BT din care ati ales sa le ridicati. În cazul transmiterilor documentelor de tipul extraselor de cont, dovezilor de plată, interogărilor CIP sau rovinietelor vom prelucra adresa de e-mail introdusă în câmpul dedicat. Adresa de e-mail poate fi a dumneavostra sau a unor terțe persoane, BT necunoscând identitatea acestora. BT nu răspunde in cazul furnizării unor adrese eronate care pot conduce la divulgarea datelor înscrise în documente către persoane neautorizate.

Funcționalitatea NEO Radar, activată în NeoBT, analizează comportamentul de plată al utilizatorului NeoBT, realizând un profil prin mijloace exclusiv automate, în scop de analiză și educație financiară. Pentru realizarea acestui profil se utilizează date aferente tranzacțiilor derulate în ultimele 8 luni prin intermediul conturilor și cardurilor BT, respectiv suma, conturile și/sau cardurile prin care s-au realizat, beneficiarul plății (în cazul tranzacțiilor la comercianți inclusiv tipul, denumirea și locatia comerciantului, dacă aceste informații sunt disponibile). Aceste informații sunt agregate, segmentate, combinate și analizate astfel încât utilizatorul va putea să primească notificari/alerte legate de situația tranzacțiilor și/sau a sumelor din conturi. Exemplu: Dacă se va constata că există două plăți în același cuantum, în aceeași dată și la același comerciant, veți primi o alertă referitoare la o posibilă plată dublă, astfel încât să puteți investiga situația, dacă veți efectua o plată în sumă mai mare la un comerciant la care nu obisnuiți să faceți cumpărături, e posibil să aveți o înștiințare despre acest lucru, dacă ați obișnuit ca în ultimele luni să efectuați o plată, în jurul aceleiași date ale lunii, către un anumit beneficiar, NEO Radar stabilește o probabilitate să efectuați o plată către același beneficiar și vă anunța cu câtva timp înainte. De asemenea, veți putea primi înștiințări despre diferențe între tranzacțiile din luna precendentă și cea în care vă aflați, cum ar fi creșteri sau descreșteri ale sumelor tranzacțiilor etc. Notificările vor fi primite doar de utilizator, pentru a le folosi dacă și cum dorește. BT nu ia niciun fel de decizie în baza acestei profilări și nici nu are acces la alertele personalizate, ci doar la numărul și tipologia de alerte pe care un anumit utilizator le-a recepționat într-un anumit interval de timp.

Puteți opta oricând să dezactivați și/sau să vă reactivați funcționalitatea Neo Radar. Dezactivarea acestei functionalități nu vă împiedică să utilizați celelalte funcții ale NeoBT.

Dacă nu doriți să vă fie prelucrate datele personale prin NEO Radar, puteți să dezactivați ușor această funcționalite din secțiunea dedicată a NeoBT, prin mutarea butonului pe off.

În cazul în care veți dori să utilizați funcționalități ale versiunii mobile NeoBT pentru care este necesar accesul la camera foto a dispozitivului (ex. scanare cod de bare pentru plăți facturi) sau la geolocație (ex. pentru afișarea celor mai apropiate ATM-uri sau unități BT), veți fi întrebat la acel moment dacă doriți să acordați respectivul acces. În cazul în care nu veți fi de acord, nu veți putea utiliza respectiva funcționalitate.

Platforma NeoBT utilizează cookies strict necesare funcționarii acesteia, care se pot plasa pe terminalul folosit de utilizatori fără a fi nevoie de acordul acestora. Singura funcționalitate care utilizează cookies pentru care este nevoie de consimțământul dumneavoastră este modulul chat-ului NeoBT. Veți putea intra în conversație cu BT prin acest chat numai dacă vă veți activa cookies funcționale din centrul de „setări cookies”.
4. Cui putem dezvălui datele ca urmare a utilizării NeoBT
Atunci când efectuați tranzacții prin intermediul NeoBT, datele aferente acestora (de regulă, nume, prenume, sumă, IBAN cont BT, explicațiile plății), vor fi accesibile beneficiarilor către care ați efectuat plata.
De asemenea, vă rugăm să aveți în vedere că NeoBT permite achiziționarea unor bunuri și servicii ale unor parteneri contractuali ai băncii. Θ
Dacă utilizați aceste functionalități, datele necesare pentru achiziționarea/activarea acestor servicii sunt dezvăluite acestor parteneri.
La datele dumneavoastră prelucrate în NeoBT pot să aibă acces, conform nevoii de a cunoaște și numai în baza unor garanții de protecție adecvate a datelor cu caracter personal, partenerii contractuali ai băncii care ne sprijină în oferirea serviciului de Internet/Mobile Banking.
Lista de destinatari se completează cu cea prevazută în Nota de informare generală privind prelucrarea și protecția datelor cu caracter personal aparținând Clienților BT, secțiunea XI.
5. Cât păstrăm datele prelucrate în contextul furnizării serviciului NeoBT

Datele dumneavoastră, în calitate de client BT, precum și datele privind operațiunile derulate prin intermediul conturilor (inclusiv prin intermediul NeoBT) sunt supuse regimului de păstrare prevazut de actele normative aplicabile, fiind de cel puțin 5 ani de la încetarea relației dumneavoastră de afaceri cu banca, daca nu sunt aplicabile termene legale mai lungi care pot fi de până la 10 ani de la sfârșitul relației de afaceri.

6. Cum asigurăm protecția datelor cu caracter personal în NeoBT

Banca Transilvania ia toate măsurile tehnice și organizatorice necesare pentru a proteja datele cu caracter personal în cadrul NeoBT. În ciuda acestor precauții, Banca nu poate garanta că persoane neautorizate nu vor obține acces la datele dumneavoastră cu caracter personal, prin intermediul terminalelor pe care le utilizați pentru a accesa NeoBT, în cazul in care acestea sunt neprotejate sau protejate necorespunzator.

Sunteți exclusiv responsabil pentru menținerea confidențialității și păstrarea în siguranță a terminalului utilizat pentru accesarea NeoBT (telefon, calculator etc) și în special a ID-ului de logare și/sau a parolelor pentru logare (parolă, amprentă sau o altă metodă de securizare oferită de telefon). 

7. Care sunt drepturile de care beneficiază utilizatorii NeoBT
În conformitate cu prevederile Regulamentului General privind Protecția Datelor (“GDPR”), în calitate de persoană vizată de prelucrarea unor date cu caracter personal în contextul utilizării NeoBT, vă sunt garantate următoarele drepturi: dreptul de a fi informat (ne îndeplinim obligaţia de a vă informa prin prezentul înscris), dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la ștergerea datelor, dreptul la restricţionarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziţie, dreptul de a vă adresa Autorității Naționale pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) și justiției. Regăsiţi aceste drepturi prezentate detaliat inclusiv în Nota de informare generală privind prelucrarea și protecția datelor cu caracter personal aparținând Clienților BT.

Vă puteţi exercita aceste drepturi sau puteți contacta responsabilul BT cu protecția datelor (DPO), prin transmiterea prin poștă a unei cereri la sediul BT indicat anterior – cu mențiunea „în atenția DPO” – sau pe cale electronică la adresa de e-mail dpo@btrl.ro.

Aveți totodată dreptul de a vă adresa Autorității Naționale pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) - (plangere@dataprotection.ro).
0264 308028 sau *8028 (apelabil din orice retea nationala, fixa sau mobila)
Sediul Central: str. Calea Dorobanților, nr. 30-36, 400117, Cluj-Napoca
Tel: + 40 264 407 150; Fax: + 40 264 301 128;
© 2023 Banca Transilvania. Toate drepturile rezervate.
Keep your financial information with you at all times!